Modelstappen

Een modelstudie systematisch aanpakken helpt om een heldere uitkomst te krijgen. Deze pagina biedt houvast voor het gesprek tussen een ambtenaar, bestuurder of andere stakeholder die een model wil gebruiken, en een modelleur die een model aanbiedt. Bij elke stap kan iedereen het voortouw nemen. De modelstappen geven inspiratie en informatie om het modelleerproces en elkaar beter te begrijpen.

Kies één van de onderstaande opties voor de modelstappen.